هـرگـز نـمــــــــــازت را تـرک مـکــــــــن...مـیـلیـون هـا نفـــــر زیـر خـــــــاک ،بـزرگ تـریـن آرزویـشـان بـازگـشت بــــه دنـیـاستتـا سجـده کـنـنـد ...ولـو یـک سـجـــــــــده! تا ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 23 بازدید
امروز هرچقدر دلها را شاد کنی کسی به تو خورده نمیگیردپس شادی بخش باش
/ 9 نظر / 29 بازدید
من خدایی دارم، که در این نزدیکی استنه در ان بالاهامهربان، خوب، قشنگچهره اش نورانیستگاهگاهی سخنی می گوید، با دل ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 16 بازدید
اسفند 93
1 پست
آذر 93
10 پست
آبان 93
2 پست
مهر 93
2 پست
مرداد 93
6 پست
تیر 93
12 پست
اسفند 92
4 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
4 پست
مرداد 92
7 پست
تیر 92
4 پست
خرداد 92
5 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
6 پست
دی 91
4 پست
آذر 91
8 پست
آبان 91
4 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
6 پست
مرداد 91
7 پست
تیر 91
7 پست
خرداد 91
13 پست
اسفند 90
20 پست
بهمن 90
62 پست