...

ناراحتم از خودم

از اینکه اون چیزی که میخواستم نشدم

از اینکه بی هدف زندگی می کنم

از اینکه به درد جامعه نمیخورم

از اینکه...

/ 1 نظر / 9 بازدید
یک نفس

میدونم چی میگی ... منم همین حس رو داشتم که خداروشکر کمتر شده یه کتاب میگم اگه نخوندی بخونش به من کمک کرد موفقیت نامحدود در 20 روز انتونی رابینز هنوز تمومش نکردم البته