من ندیدم که کریمی ، به کَرَم فکر کند

به چه مقدار به زائر بدهم ؟ فکر کند

از شما خواستن ؛ عشق است ؛ ضرر خواهد کرد 

هرکه در وقت گدایی ؛ به رقم فکر کند

بهتر آن است که زائر ؛ اگر آمد به حرم

سه قدم عشق بورزد ، دو قدم فکر کند

التماس دعا

/ 3 نظر / 8 بازدید
یک نفس

این قسمتش عالیه ضرر خواهد کرد هرکه در وقت گدایی ؛ به رقم فکر کند چه خوبه ازشون بخوایم خودشون برامون دعا کنند

یک نفس

التماس دعا

آفتاب گردون

[لبخند]