پژواک...

من که واقعا پژواکش رو دیدم. شما چی؟

/ 6 نظر / 9 بازدید
حسین

صبر کنید پژواکتون برسه به من هنوز کامل نرسیده اما تا اینجاش مثبت بوده پژواک من چی؟

رومینا......

واقعا درسته... زندگی یک پژواک است...[گل]

یک نفس

فوق العااااااااااااااااااااااااده بود[دست][دست][دست][دست][دست] منم دیدم . مطمینم که همه دیدن زندگی یک پژواک است .... عالی بود

زهرا

من پژواک بدی هامو دیدم/ولی هنوز از پژواک خوبیهاش که خبری نشده[ناراحت]

سه نقطه...

منم قبولش دارم فقط بعضی موقعها یادم میره...