زندگی کوتاه است، قواعد را بشکن

زمانی که خود باوری را در
خود بکشی: وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنند.!
به آرامی آغاز به مردن میکنی…
 
اگر برده عادات خود شوی
اگر همیشه از یک راه تکراری بروی
اگر روزمرگی رو تغییر ندهی
اگر رنگای متفاوت به تن نکنی
اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی تو به آرامی آغاز به مردن میکنی..
 

اگر از شور و حرارت از احساسات سر کش و از چیزهایی که چشمانت را به درخشش
وا میدارد و ضربان قلبت را تند تر میکند دوری کنی
تو به ارامی آغاز به مردن میکنی!
 

اگر برای مطمئن در نا مطمئن خطر نکنی
اگر ورای رویاها نروی
اگر به خودت اجازه ندهی حداقل برای یک بار در تمام زندگیت ورای مصلحت اندیشی
بروی!
تو به ارامی آغاز به مردن میکنی!
 

امروز زندگیب را آغاز کن!
امروز مخاطره کن امروز کاری کن!
نگذار به آرامی بمیری شادی را فراموش نکن
یادمان باشد که زمان ما محدود است ................
پس زمانمان را با زندگی کردن در زندگی دیگران هدر ندهیم !
..............................................................................................استیو جابز

 

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
مهربان

نوشته های جالبی دارید خوشحال میشم به وبم سر بزنید و نظر بدید