کاش...

کاش دهان هم زیپ داشت، که بعضی وقتا دهان بسته میشد و نمیتونستیم حرف بزنیم، تا گاهی پشیمون نشیم، که پشیمونی فایده نداره...

بعضی حرفا هیچ وقت از یاد نمیره

/ 5 نظر / 10 بازدید
رومینا

صبرت که تمام شد نرو..... منتظر بمان شاید قشنگ ترین احساس از آن لحظه باشد

ivy

lاگر منظورت حرف های اون شبمونه من معذرت می خوام.

بارش

ای کااااااااااااااااااااااااااش خدای مـــــــــــــــــــــــــــــن[اوه]

بارش

♥ ♥ ▄▀▄♥ ▄▀▄▀♥ ▄▀▄▀▄♥ ▄▀▄▀▄▀♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀♥ ▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄♥ ▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀♥ ▄اپممممممممم▀▄▀▄♥ ▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀♥ ▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀♥ ▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄♥ ▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀♥ ▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄♥ ▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀♥ ▄▀▄▀▄▀♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ▄▀▄▀▄♥ ▄▀▄▀♥ ▄▀▄♥ ▄▀♥ ▄ ♥ ♥ آپم بد بدو بیا منتظرتممممممممممم....................... نظرت واسم مهمه[ماچ][قلب][تایید]

بارش

سلااااااااااااام دوس جووووووووووووونیم خوووبی؟؟؟؟؟؟ یه داستان خودم نوشتم لطفا بیا حتما حتما بخوووون نظرت واسم خیلی مهمه....... بدو بدو منتظرتمممم بوووووووووووووس