/ 2 نظر / 13 بازدید
نگاهی از دریچه خوشبختی

کاشکی همه دخترا این رو درک کنند[گل]

یک نفس

خدا زیاد کنه ارین مردا[نیشخند]