من خدایی دارم، که در این نزدیکی است

نه در ان بالاها

مهربان، خوب، قشنگ

چهره اش نورانیست

گاهگاهی سخنی می گوید، با دل کوچک من، ساده تر از سخن ساده من

او مرا می فهمد

او مرا می خواند، او مرا می خواهد

شاعر (نمیدونم)


/ 1 نظر / 17 بازدید
نگاهی از دریچه خوشبختی

به گمانم این خدا را می شناسم[گل]