کاش میشد با خدا یه مذاکره داشته باشم...

گر چه، بازم خدا برنده میشه...

/ 7 نظر / 7 بازدید

شما نمی توانید فضای زندگیتان را درک کنید تا آن زمانیکه به آن نیرویی که شما را خلق کرده متصل گردید

آرتینه

[سوال][متفکر][متفکر][سوال][لبخند][گل]

رز سرخ

با « خداوند از انسان چه می خواهد؟!...» به روزم دوست دارم نظرت رو بدونم؟؟؟؟؟؟؟ [چشمک]

غزاله

خدا همیشه برنده میشه ! [چشمک]

فاظیما

[گل]در میان دست هایت عشق پیدا می شود زیر باران نگاهت نسترن وا می شود با عبور واژه ها از گوشه ی لب های تو مهربانی های قلبت خوب معنا می شود[گل]

حسین

این که خوبه برد خدا برد ماست

فاطیما

منم دوست داشتم با خدا حرف بزنم اما بدون دعاهایی که همه به زبون عربین و فهمیدن بعضیاشون کار هر کس نیست.واقعا لازمه اینجوری با خدا حرف بزنیم یا به قول شما مذاکره کنیم.دلم میخواد با خدا عین خودم حرف بزنم.بهش بگم من به دستات خیره شدم .منتظر جوابیم که تو میدی .آخه این روزا گرهی تو کارم افتاده که فقط به دست تو باز میشه.این روزا بیشتر از همیشه فهمیدم که تنهام.خدایا میشه یه کم بغلم کنی؟