هر کس به دیگری زیانی برساند و یا ضربه ای به کسی بزند، بیشترین زیان را خود از آن خواهد دید، چرا که هرکس در دادگاه عدل الهی در برابر اعمال ناروای خودش مسؤول است

وین والتر دایر

/ 5 نظر / 14 بازدید
زهرا

سلام چی شده جدیدا زدی تو کار آخرت چند روز پیش مشهد بودم جات خیلی خالی بود

رومینا

کاشکی بـــــــــــرف بیاید ... انقدر که بتوانیم " آدم " بسازیم ... آدم ............ حتی اگر شده " برفی " ..............

پرنسس ویولت...

بیاموزیم که هرگز .... نجـــابت و تواضــــع ِ دیگران را .... به حساب حماقتشان نگذاریم ....