محرک

به یک نیروی محرکه خیلی قوی احتیاج دارم

خیلی تنبل شدم

بازدهی منفی

پس چی می شن اون اهداف بلند بالا

/ 7 نظر / 8 بازدید
Ooღ fanoos ღoO

گاه انسان باید در سختی باشد تا به دیگری دست یاری دهد گاه انسان باید با بخت بد روبه رو شود تا هدفش را بهتر بشناسد گاه به طوفان نیاز است تا او قدر آرامش بداند گاه باید به او آسیب رسد تا با احساس تر شود گاه باید در شک و تردید باشد تا به دیگری اطمینان کند گاه باید در گوشه ای تنها بماند تا واقعیت وجود خود را بشناسد گاه باید از شگفتی رها شود تا به آگاهی برسد گاه باید کاملاً بی احساس باشد تا بتواند همه چیز را حس کند

رومینا

بعضــی هــا ،بهتـــر اسـت در حــدّ ِ یـک آرزو بــمانـند ! بـــرآورده شـدنشــان ، به بهــای ِ شکـستن ِ دلــت تمــام می شـود !!

پرنسس ویولت..

در فــنجان خالے مےشوم شبیه عابــران خًَــسته مرا قــورت میدهے و من راه قَــلبت را پیش مےگیرم در قَـــهوه اے که به رگــهایت جارے است!

nafiseh

آب خیلی هم مایه ی حیات نیست پشت سر تو که ریخته می شود مایه ی مرگ است .....

nafiseh

آپـــــــــــــــــــ[قلب]ــــــــــــــــــــــــم