دلگیرم از دست خودم

خیلی...

/ 5 نظر / 8 بازدید
بارش

الهی بگردم منم همی طور چی شده؟ اگه دوس داری بهم بگو [لبخند] از چه نظرهایی به خودت کمک نمیکنی؟؟؟؟

بارش

میسی دوس جووووووووووووووووونم که به وبم اومدی و مطلبمو خوندی بووووووووس بوس بووووس بوووووووس [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]

صبا

سلام وب جالبی داری به منم یه سری بزن[گل]