گاهی

گاهی دلم می گیرد

به اندازه ی تمام دنیا...

/ 4 نظر / 9 بازدید
رومینا

درد هر جا که باشد خودش را نشان می دهد حتی لای صدای دوستی که درباره ی خودش انگار حرفی ندارد و همه اش می خواهد بشنود و اینبار که حرف می زنیم می گوید... موهایم سفید شده است

آفتاب گردون

بیشتر از گاهی...