/ 2 نظر / 18 بازدید
نگاهی از دریچه خوشبختی

ببببببببببببببببببببببببببببله[گل][گل]

یک نفس

وقتی میبینم بعضی ها جواب خوبیتو با بدی جواب میدن تصمیم میگیرم فقط ب فکر خودم باشم اما بعد فکر میکنم باید خوبی کرد بخاطر خدا اینطوری توفعی هم از کسی نداریم