خدایا...

خدایا می دونم لیاقت این سفر رو ندارم

اما

ازت میخوام کمک کنی

تا هم لیاقتشو پیدا کنم

هم بهترین استفاده رو ازش بکنم و معرفتم بالا بره

/ 4 نظر / 15 بازدید
سه نقطه . . .

انشالا همین نوشته مقدر بشه برات بانو :)

بارش

دلت که گرفت ، دیگر منت زمین را نکش راه آسمان باز است ، پر بکش او همیشه آغوشش باز است ، نگفته تو را میخواند ؟ اگر هیچکس نیست ، خدا که هست . . . [لبخند][گل]

بارش

[گل][گل][گل][گل][گل][گل] [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]