# نوشته_های_خودم

آبی

آبی را داست دارم به من آرامش می دهد ابی آسمانی را بیشتر آبی آسمان در کنار ابرهای سفید را بیشتر
/ 3 نظر / 9 بازدید