# نوشته_های_خودم

آبی

آبی را داست دارم به من آرامش می دهد ابی آسمانی را بیشتر آبی آسمان در کنار ابرهای سفید را بیشتر
/ 3 نظر / 5 بازدید
گاهی دلم می خواهد فریاد بزنم گاهی از اعماق وجود می گریم گاهی می خواهم بمیرم گاهی از مرگ می هراسم گاهی می خواهم ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 3 بازدید