# نوشته_های_خودم
الان داره بارون می باره چه صدای دلنشینی منو کشوند لب پنجره خدایا رحمتت رو از ما دریغ نکن هر چند گناهکاریم... خدایا با بارون ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 10 بازدید

آبی

آبی را داست دارم به من آرامش می دهد ابی آسمانی را بیشتر آبی آسمان در کنار ابرهای سفید را بیشتر
/ 3 نظر / 6 بازدید