امام رضا...

خیلی ناراحت بودم و اعصابم خط خطی

حواسم به اطراف نبود

یه هو حس خوبی بهم دست داد

عصبانیتم فروکش کرد و آروم شدم

اون ور خیابونو نگاه کردم. دیدم رسیدم نزدیک حرم

قربونش برم، امواجش حرمش تا چند کیلو متری میرسه

نمیدونم چرا هر وقت میرم حرمش همه چیو فراموش میکنم...

 

/ 4 نظر / 13 بازدید
در مسیر زنگی با گل رز

باز به حرم اگر گذر کردی،یک شاخه گل رز بابت تحویل سال از جانب ما خدمت آقا برسان ...[گل]

یک نفس

حرف منم حرف در مسیر زنگی با گل رز

یک نفس

من فقط وقتی تو حرمم حالم خوبه بیرون که میام همون اش و همون کاسه

زهرا

هر چند حال و روز زمین و زمان بد است/ یک تکه از بهشت در آغوش مشهد است... حتی اگر به آخر خط هم رسیده ای/ آنجا برای عشق شروعی مجدد است